REKISTERISELOSTE

Päivitetty 24.5.2018 vastaamaan EU:n uutta tietosuoja-asetusta.

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaisesti ja henkilötietolain 26 - 29 § mukaisesti.
Henkilötietolaki on luettavissa osoitteesta https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990523

Rekisteripitäjä
Youngest Fashion Oy (Y-tunnus: 2481216-9)
Puhelin +358409526954
Sähköpostiosoite: info(at)youngestfashion.com
Uudenmaankatu 14
00120 Helsinki

Rekisterin nimi
Youngest Fashion Oy:n asiakasrekisteri

Rekisterin pitämisen peruste 
Rekisterissä oleva henkilö on rekisteröitynyt youngestfashion.com:in kanta-asiakkaaksi (tilannut uutiskirjeen) ja/tai ostanut Youngest Fashion :in tuotteita.

Rekisterin käyttötarkoitus
Youngest Fashion Oy:n asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely. Tietoja voidaan käyttää toiminnan ja tuotevalikoiman kehittämiseen sekä tilastollisiin että mainostuksellisiin tarkoituksiin. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden pakettien seurantaan. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa, eikä tietoja luovuteta eteenpäin.

Rekisterin sisältämät tiedot

 - Henkilön etu- ja sukunimi
 - Sähköpostiosoite
 - Postiosoite
 - Puhelinnumero
 - Tiedot käsitellyistä tilauksista

Tietojen luovutus
Tietoja ei luovuteta Youngest Fashion Oy:n ulkopuolelle. Poikkeuksena rekisterin nimi- ja yhteystietoja voidaan luovuttaa viranomaisille.
Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä.

Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeen Tietosuoja-asetuksessa määriteltyjen käyttötarkoituksien toteuttamiseksi, jollei lainsäädäntö muuta edellytä.

Rekisterin suojaus
Youngest Fashion Oy:n asiakasrekisteriin ovat oikeutettuja ainoastaan yrityksen oma henkilökunta. Kaikkia rekisterin käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää youngestfashion.com:in sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee salasanasuojatulla palvelimella. Henkilötietolain 29 §:n mukaisesti rekisteröitynyt asiakas voi itse muokata omia tietojaan tai pyytää Youngest Fashion Oy:n rekisteriasioita hoitava henkilöä muokkaamaan niitä tarvittaessa ajan tasalle. Käsittelemme korjauspyynnöt kohtuullisessa ajassa.

Oikeus peruuttaa suostumus markkinointiviestintään
Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa vastaanottaa markkinointiviestejä. Henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen esimerkiksi silloin, kun henkilö on antanut luvan sähköiseen suoramarkkinointiin. Suostumuksen voi peruuttaa joko Youngest Fashion Oy:n nettisivulla tai ilmoittamalla siitä info@youngestfashion.com

Kolmannen osapuolen sivuston työkalut
Youngest Fashion Oy: n sivusto käyttää kolmannen osapuolen työkaluja jotka keräävät evästeita tilastointia ja analysointia varten. Sellaiset työkalut ovat esim. Google Analytics, Google verkkovastaavan työkalut ja Prestashop. Verkkosivuilla käyttämät evästeet ovat pysyviä ja tilapäisiä evästeitä (session cookies). Pysyvät evästeet on tallennettu käyttäjän tietokoneeseen tai mobiililaitteeseen enintään 6 kuukaudeksi.

Rekisteriselosteen muuttaminen
Youngest Fashion Oy kehittää jatkuvasti liiketoimintaansa ja pidättää oikeuden muuttaa tätä rekisteriselostetta. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Youngest Fahion Oy suosittelee asiakkaitaan tutustumaan rekisteriselosteen sisältöön säännöllisesti.